STYLE SHEET
GLOBAL CSS
COLORS
ANIMATIONS
MEDIA QUERY
SPACING SYSTEM

Work with us

Our mission is, through our digital platform and with the help of our specialist team, to provide tools for an overweight individual to achieve and maintain a healthy weight.

Those working in the service are doctors with a special interest in the treatment of overweight and obesity, along with dietitians, psychologists, and personal trainers.

Illustration of a discussion

Varför Yazen?

Vår vision är att övervinna övervikt. Fetmaepidemin sprider sig över världen och skapar sjukdom och död i sin framfart. Vi vill stoppa den utvecklingen. Kom med och hjälp oss att förbättra hälsa och liv för fler.

Illustration of a group

Tillsammans blir vi starkare

Tillsammans för ett lättare liv är vårt mantra och gäller både för våra patienter och för alla anställda. Vi skapar, utvecklar och hjälper fler tillsammans. Vi gör det genom att vara faktabaserade, dvs bygga allt vi gör på bevisad och beprövad vetenskap, med den personliga glimten i ögat och genom att vara lätt-tillgängliga på en smidig digital plattform.

Illustration of a chat bubble

Daglig dos av diskussion

Vi är utspridda över Europa och jobbar främst på distans. I Malmö ligger vårt huvudkontor och där kan man ha möte om det skulle behövas.
För att få en daglig dos av diskussion och energi  börjar vi varje dag med en kort kaffestund online. Och varannan vecka kör vi en genomgång av allt som pågår inom alla områden i företaget.

Illustration of a plane

Konferera mera

Det är viktigt att träffas också, speciellt när man som Yazen ska utveckla en ny tjänst tillsammans och samtidigt växer snabbt. Därför har vi tre gånger om året en arbetsvecka tillsammans på samma ställe någonstans i Europa.

Illustration of a heart

Hälsa är kärnan

Att tillsammans uppnå bättre hälsa för fler är kärnan i det vi gör. God kosthållning, sömn och motion är viktigt för alla. Som anställd får du därför ett frikostigt friskvårdsbidrag som du själv kan välja hur du använder.

Illustration of a discount

Tjäna på tjänsten

Många av oss anställda använder också tjänsten själva för att uppnå en hälsosam vikt. Därför har vi en gedigen förståelse för den resa som våra patienter gör. Anställda har rabatterat pris på tjänsten. 

Follow us on Instagram @Yazenuk